baal


entryleri beğeniye göre listele
başlık içinde ara

 1. biga atatürk anadolu lisesinin kısaltılmışŸı.
  ( koprudenoncesoncikis 06/05/2009 00:37)
 2. ibranice de efendi.
  ( golem 31/07/2009 16:02)
 3. Asur Tanrısı. *
  ( sair 18/08/2009 05:12)
 4. bael olarak da bilinen, judaik tradisyonda cehennemin 7 prensinden biri, iblis. eski ahit'te adından çokça sözedilen iblis, fenikeliler'de de figüre edilmiş, bir diğer cehennem bekçisi olan Astaroth ile ilişkilendirilmiştir.

  Baal semitik bir tanrı olarak kenanlılar ve fenikeliler'de karşımıza çıkar. yine eski ahitte baal'ın kelime manası tanrı'dır. yeraltı tanrısı mot tarafından öldürüldüğüne inanılır ve bu süreçte el ya da elohim olarak bilinen başyüce tanrı'nın yardımını alamamış ve ölümü engellenememiştir. yalnız baal öldükten sonra bir şekilde tekrar doğmuştur. baal temelde güneş, yağmur, gök gürültüsü, bereket ve tarım tanrısıdır. ama karanlık taraftadır. bir başka semitik tanrı olan Dagon'un oğludur. onun tahıl tanrısı olması baal'ın nasıl yeniden doğduğunun bir açıklaması olarak kabul edilir.

  hıristiyan demonolojisinde ise baal bir şeytandır. cehennemin ilk ve geçerli kralıdır. ingiliz puritanizmi aşamasında baal şeytan ile kıyas edilirken, onun baş yardımcısı olduğu da söylenmiştir. inanca göre insanları bilge yapabilir ve şeytan yani hıristiyan literatüründeki satan'dan daha güçlüdür. insan, kedi ve kurbağa olarak figüre edilmiştir. bu ise bize modern satanizmin ritüellerinin oluşma süreçleri hakkında bilgi vermek için önemli bir ayrıntıdır.

  The Lesser Key of Solomon kitabında birinci iblistir.
  ( remajesty 13/03/2010 00:39)
 5. (bkz: okültizm)
  (bkz: ezoterizm)
  (bkz: demonoloji)
  ( remajesty 13/03/2010 00:41)
 6. diablo 2 de bizi mahveden şeytan. bir nev-i necromancer.
  ( iced guardian 13/03/2010 00:42)
 7. stargate sg-1 de "false god" olarak karşımıza çıkan goauld karakter.
  ( quaradjeahh 13/03/2010 00:54)
 8. Aramca “efendi, sahip, rab”. Sami toplumlarca tarımsal ve hayvansal ve­rimlilikle ilişkili görülen tanrısal varlık; birçok tanrının lakabı. Çoğu tanrının gerçek isminin bir sır olduğuna inanıl­dığından, Fenikeliler yerel tanrılarının çoğunu Baal lakabıyla adlandırırlardı. Bu tanrıların gerçek isimlerinin bir sır olduğu inancı, yabancıların o tanrılara yönelerek onlara tapınanlara üstünlük kurmalarını engellemek düşüncesinden kaynaklanmış olabilir. En önemli olan Baal; Mot, Aleyin ve Anat'ın babası olan Baal Tsafon (kuzeyin sahibi) ya da Baal Lübnan'dır. Yüce tanrı El’in düşÂ­manı olan ve gerçek adının Addad (hava tanrısı) olduğu düşünülen Baal Tsefon, sonunda El tarafından öldü­rülmüştür. Diğer Baal’lar arasında Baal şamin (gökyüzünün efendisi) dikkati çeker. Kendisinden Kitab-ı Mukaddes'te de bahsedilen bu tanrı, güneş karak­terli bir uluhiyettir. Ayrıca Tyre'de ta­pınılan ve diğer ismi Melkart (şehrin kralı) veya Melech olan Baal da güneş karakterli bir tanrıydı. Sidon'da tapını­lan Baal, sağlık tanrısı Eşmun'dur. Kartaca'da tapınılan Baal Hammon ya da Baal Ammon ise bir gökyüzü ve ve­rimlilik tanrısıydı. Romalılar bunu son­radan Jüpiter Ammon ismiyle kendi panteonlarına kattılar. Kartacalıların bir başka tanrısı olan Tanit’in de lakabı “Baal'ın yüzü” idi. Bunlardan başka Baal ismiyle bilinen tanrılar arasında Baal Gad, Baal Hermon ve Zebulan kabilelerinin tanrısı Baal Zebulon vardı.

  Filistin bölgesinde Hz. İbrahim’in göçünden önce yaşayan yerli halk olan Kenanlıların Tanrılarına verilen isimdir. Daha çok, bolluk ve bereket Tan­rısı olarak bilinen Baallar, Sami dillerinde “sahip” veya “Efendi” anlamına gelmek­tedir. Baal, kanatlı bir varlık olarak düşü­nülür, çoğulu Baalim'dir. Bazen bu keli­me “okların Efendisi” veya “okçular” an­lamında kullanılmıştır. Kenan bölgesinde Baal, toprağın verimi için suların efen­disi olarak da düşünülmüştür. Yağmurun onun hakimiyetinde olduğuna inanıl­mıştır. Eski İbranicede Baal, “Bulutlara Binen” anlamına geliyordu. Aramice “Baal Semin”, göklerin efendisi demekti, Kenanlılar, bereketin yedişer yıllık dö­nemler izlediğine inanıyorlardı. Bunun için Hayat ve Bereket Tanrısı Baal’in ölüm ve kısırlık Tanrısı Mot ile mücadele ha­linde olduğunu tasavvur ediyorlardı. Baal, galip gelirse, yedi yıl bolluk, Mot yenerse yedi yıl kıtlık oluyordu.

  Diğer yandan Baat, sadece bereket Tanrısı değil, Tanrıların kralıydı. Baal'e, Mısır'da da yeni krallık döneminde tapınılmış ve onun adına birçok tapınak inşa edilmiştir. Yahudi Kutsal kitabı Eski Ahitte birçok yerde Baallerden bahsedilmiştir, İsrail oğullarının Filistin'e göçleri esnasında ve göçten sonra yerli halkın tapınakları olan Baallerden etkilendiklerini görüyoruz. Hâkim Gideon'un adı Yerubbaal idi.Baal adı M.Ö. IX. yüzyıldan sonra lanetlenmeye başlamıştı. Hoşea dönemine gelindiğinde (M.Ö. VII. yüzyıl) Baal kültüne karşı düşmanlık şiddetlenmişti.

  ( optimus prime 24/04/2010 02:25)
 9. istanbul beşiktaş'ın efsanevi okullarından olmasa da, sayılı ve güzel okullarındandır. bir anadolu lisesi olan 'beşiktaş atatürk anadolu'nun kısaltmasıdır.
  bu okulda okuyanların en büyük özelliği, her lisede görülen disiplinden yoksun; bir anadolu lisesi'ne yakışmayacak derecede kötü bir yabancı dil eğitimine maruz bir şekilde yetişmeleridir.
  ( demirci isa torunu 04/04/2011 22:38)
 10. Muharref Tevratta sahte Tanrı.ken'anilerin taptığı bir puttur.Bazı yahudiler sapıtıp Alahu Teala-Yehova Elohim-yı bırakıp bu tanrıya tapmış hatta ona çocuk kurban etmişlerdir.Araştırmacılara göre Baal, Babildeki Marduk, Sümerdeki Dumuzi(Temmuz) aynı Tanrıdır.Yahudi ve Hristiyan okultizminde Astarothla birlikte bir şeytan-ifrit sayılmıştır.Astarthta aslen Babildei İştar, SÜmerdeki İnannadır.
  ( hevvez 03/06/2011 16:27)
 11. beşiktaş atatürkün kısa adıdır. Bu okuldan mezun olanların en önemli özelliği hep kendi istediklerini yapan ve kalıplara sığmayan insanlar olmalarıdır. İngilizceleri iyi değilse Fransızcaları iyidir. Fransızcası ve İngilizcesi aynı anda iyi olanlar da vardır. Çoğu tiyatrocudur ki Baaloy oradan gelir. Çok iyi oyuncular yetiştirmiştir. Bunlardan biri de Halit Ergenç tir. Yabancı dil eğitimlerini lisede almadıkları doğrudur. Her sene Öss'de en az 3 derece yapan öğrenci çıkartırlar. Ancak bunlar da eğitimlerini okulda almamıştır.
  ( cekinick 20/05/2012 01:39)

İHL - 2015 |

sitemap | alfabetik

İHL Sözlük, paylaşımların belirli kurallar dahilinde gerçekleştirildiği bağımsız bir yazı platformudur. Sözlükteki içeriklerin tüm sorumluluğu ilgili yazara aittir. Sözlük yönetimi, bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. Tüm hakları saklıdır.