karanlığa küfretme bir mum yak 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . kara
        . kara alınlı örümcek kuşu
        . kara ali
        . kara aşka beyaz göndermeler
        . kara bacaklı martı